vrijdag 26 april 2019

Pro IS kanaal GREENB1RDS uit dreiging aan Nederland: slapende cellen zullen in Nederland spoedig ontwaken

Foto dat het kanaal van Greenb1rds nu gebruikt 

Het versleutelde pro telegram IS kanaal GREENB1RDS heeft een zeer dreigende boodschap richting Nederland geuit. En die boodschap luide: ‘Zo varkens van de Nederlanden jullie moeten ook binnenkort betalen. Onze slapende cellen zijn nu in beweging binnenkort geven we jullie de groetjes. Jullie dachten veilig te zijn? Denk aan dit wanneer we zeggen we zullen wraak nemen. Dat betekend dat we zeer spoedig wraak zullen nemen. En de daden van het verleden zijn het bewijs van onze woorden. Zo laten we beginnen met het spelen van bloedig spelletje Oh Varkens. We zullen wraak nemen voor onze zusters en broeders en voor onze geliefde profeet Mohammed vrede zij met hem. #Greenb1rds #Neverneverland.
De dreiging die het kanaal rond 3.18 gisteren ochtend uitte naar ons land 

Een veel belovende bedreiging dus, waarbij de uitende partij van deze dreiging, de beheerder van het kanaal, een kanaal trouwens; dat heel snel naam maakt binnen de kringen van het virtuele kalifaat van IS wat zich veilig waant achter de versleutelde poorten van telegram.

Reeds eerder heb ik heb ik al geschreven over dit kanaal dat echt helemaal gericht is op aanstaande martelaren van het geloof in wording- lees hier meer over.   Het lijkt wel of dit kanaal de taak heeft overgenomen van het bij kenners van IS kalifaat bekend staande Lone mujahadid kanaal dat de berichten van de nu in Engeland tot levenslang vastzittende Husnain Rashid- lees hier- op zijn volgers wist over te brengen. Berichten die enkel en alleen bestonden uit tips en trucks voor jihadisten met fatale zelfmoord neigingen en het aanwijzen van potentiële aanslagdoelen. Dat laatste doet dit kanaal nog niet maar aan het eerste punt maakt ook dit kanaal zichzelf schuldig.

De foto van het kind dat boven de bedreiging van het kind prijkte 
Toch is het wereldvreemd dat de beheerder van het groenevogeltjes kanaal weet te zeggen dat er in Nederland slapende cellen van IS zijn, hoeveel het er zijn dat wordt er niet bij gezegd, maar dat ze er waarschijnlijk wel zijn, met dat feit moet men rekening mee houden. Zeer aandoenlijk is de foto die is geplaatst boven de dreiging naar ons land. Het is een foto van een kind en hiermee suggereert de dreiger dat het kind door de schuld van dit land wees is geworden. Of dat we die kinderen van aldaar zittende IS strijders en hun moeders niet terughalen. Misschien is dat een aanwijzing voor het motief en het tweede motief voor de eer van onze profeet wijst misschien want die eer kan echt alles zijn op de vermeende anti islam houding van onze overheid.

Filmpjes als deze waarbij jihad kindjes worden getraind worden vrijelijk zoals je hieronder kan zien getoond 

Aandoenlijk zijn ook de twee filmpjes die het kanaal door de loop van de tijden op zijn kanaal heeft geplaatst namelijk dat van kinderen die worden getraind tot jihadist, hieronder heb ik zelfs een filmpje geplaatst van de aller jongste die al militaire training krijgen en duidelijk te zien is dat hun leraren er niet voorschuwen om met levens echte kogels te schieten als die kindjes onder het prikkeldraad heen kruipen.

Volgens de beheerder van het kanaal behoord dit tot de goede opvoeding van moslim jongentjes 

Stukje uit de loyaliteits verklaring aan IS 

Een dag voor de bedreiging plaatste de beheerder van het kanaal de gehele tekst van de baya met daarbij een naam van iemand die hiermee zijn baya aan IS heeft gegeven. Misschien wijst deze naam op de strijdersnaam van de beheerder zelf die binnen de telegram wereld nu bekend staat onder de het pseudoniem white wolve.
Onder deze tekst word de link van het kanaal dus verdeeld 
Deze hastack werd door het kanaal Greenb1rds geïntroduceerd 
Zou deze belofte betekenen dat Nederland zo rond of tijdens de Ramadan een gigantische aanslag kan verwachten 


Ook de door hem bedachte # #STRIKETHEKUFFARDAY is door hem bedacht en is als deze dreiging als echt moet worden opgevat en worden uitgevoerd misschien wel zijn bedachte codenaam voor die bloedige operatie in dit land. Al met al moet deze dreiging serieus worden genomen zeker in de dagen dat de Koningsdag wordt gevierd en de 4 en 5 mei gedenkingsdagen en vieringen op stapel staan door het gehele land.

woensdag 10 april 2019

GREENB1RDS een droomkanaal voor aankomende martelaren van het geloof

Profiel foto van het kanaal GREENB1RDS

Er is een Pro IS kanaal, met nadruk op ‘kanaal’ dus niet een chatgroep kanaal waarbij ook -naast de beheerder van het desbetreffende telegram platform-  abu allah akabar en abu rukker hun boodschappen van gif kunnen plaatsten. Dit telegram kanaal dat Greenb1rds heet - naar het Nederlands vertaalt groene vogels- weet zijn mytische betekenis- als martelaar in een gedaante van groene vogel in de tussenhemel Jana net onder Allah zweven- helemaal waar te maken.
Verdeler en vermoedelijk ook de beheerder van het kanaal, Leeuwtje van Taweed ofwel eenheid deelt de uitnodigingslink 


Het kanaal werd met uitnodigingslink de ether in geslingerd door een pro IS account met een zeer krachtige kunya, Lionoftawhid namelijk. Een prachtige kunya die naar het Nederlands vertaalt Leeuw van Tawheed ofwel Leeuw van Eenheid betekend. Eenheid met Allah wel te verstaan.
Geen link te zien op het info profiel van het telegram kanaal van GREENB1RDS dit betekend dus dat degene die de uitnodigingslink deelde dan meestal ook de beheerder is van het desbetreffende kanaal dat hij deelt of op zijn minst weet wie er anders achter het kanaal zit omdat hij anders niet met die link kan gooien omdat hem of haar is gevraagd door die beheerder 


Wat viel er zoal te vinden op dit kanaal dat hoogstwaarschijnlijk door de link verdeler zelf wordt beheerd. Want er was geen link bij de info van het kanaal zelf te vinden dus de kans is heel groot dat het leeuwtje van eenheid zelf de beheerder van dat kanaal is, en mocht die dat niet zijn dan was hij wel beheerder van een andere groep, letwel een chatgroep met bijna  dezelfde naam als dit groene vogeltjes kanaal.

In geen enkele bieb zover als ik weet kan je dit boek te leen krijgen
Wat wil de hedendaagse jihadist met een innige wens naar de 72 maagden nu niet lezen als dit waardevolle boek

Nou je kon er een kleine bibliotheek aan online boeken vinden. Downloadbare geschriften waarbij de bezoeker kan leren hoe hij springstoffen kan vervaardigen uit diverse materialen, en als die vervaardigd waren hoe je het beste een bomvestje kon maken.
Ook zonde een bom of bomvest kan je mensen naar een andere dimensie helpen volgens dit boek 


Maar ook geschriften die de aspirant jihadist met destructieve zelfmoordneigingen ook leert hoe hij het beste iemand naar de andere wereld kan helpen middels diverse soorten wapen en vechttechnieken. Ja, ja niets is voor de vermoedelijke beheerder, Leeuwtje van eenheid te gek om zijn pupillen in crime bij te leren in zogenaamde leerboeken van de dood

Zelfs de klassieker qua les video's binnen het wereldje van IS wordt hier op dit kanaal getoond 

Zelfs filmpjes waarbij in woord en daad killers van Allah- of ie daar nu zo blij is dat is punt twee- aan wordt geleerd hoe je het beste iemand in een totaal onverwacht mesaanval het dodelijkste met de meest effectieve manier kan neer steken op diverse plekken op het lichaam en als toetje hoe je een springstof vervaardigd met huis tuin en keuken materiaal. Ja ja deze beheerder van de dood doet er alles aan om naam en faam te maken met zijn kanaal.
Speciale geschriften voor Lone wolves zoals deze worden aan de aspirant lone wolves van de toekomst aangeboden 
Voorkant van het geschrift to the lone wolves 


Ook een geschrift speciaal geschreven voor lone wolves wordt daar aangeboden door deze aanjager van bloedig geweld en verderf. Het zal maar je buurmaan zijn moet je maar denken. Naast al deze shit die na goede bestudering  veel menselijk leed kan veroorzaken zondigt hij zich ook aan het plaatsten van wat jhadistische tot geweld aanzettende posters. Want je moet maar zo denken welke rechtgeaarde jihadist doet dat nu niet als hij de kans krijgt op de sociale media.
Zelfs dit soort leerzame posters met daarop suggesties van de beste plekken om mensen onvrijwillig naar een andere dimensie te rijden worden door het kanaal gewoon geplaatst 

Zelfs hele pamfletten waarbij van onvrede knorrende varkentjes van de religie van dood en verderf, leren dat het heel effectief is om mensen met een truck of andere rijdend verhiekel op vier wielen onvrijwillig naar een andere dimensie te helpen.

Ook zelf schrijft de beheerder van het kanaal pamfletten die oproepen tot het storten van geld aan de gevangen en de behoeftigen 

Maar buiten deze tot geweld en meer ellende aanzettende jihadistische pornobagger ontpopt dit kanaal zich ook tot een kanaal dat de spirituele geest probeert te verrijken met zijn leer van religie. Zo wordt erop geroepen om gevangenen en behoeftigen geld te zenden.
Bewijs dat het leeuwtje van Tawheed ofwel eenheid beheerder is van de pro IS chatgroep GB1RDS CHAT 

Naast dit kanaal waarbij de beheerder alleen zijn frustratie kwijt kan verschijnt er ook een chatgroep die de naam GB1RDS CHAT draagt. Een kanaal dat aantoonbaar bewijsbaar wordt geleid door het leeuwtje van eenheid, zoals u kunt zien in het hierboven geplaaste screenshot waarachter zijn persoonlijk telegram account  een blauw sterretje staat.
Ja ja wat hadden ze het toch onder IS 
Ook hier wordt IS gepromoot als de ware groep waaronder iedereen het allemaal zo goed heeft gehad toen ze daar in die gebieden waar het gebruik van halzen af snijderij daar zegenvierde en iedere daar geboren zoon hun eigen moeder nog geen eens meer terugherkende op de straten van die gebieden omdat iedereen die vrouw was in het zwart gehuld ging

Bangmakerij gemengd met wat religieus geïnspireerde teksten doet agressie opwekken bij de jihadist, een mooi motief voor...

Om mensen er aan te herinneren dat de extreem rechts islamfoben en zij het niet meer hele gevaarlijke mensen zijn rechtvaardigt het leeuwtje van eenheid nog maar es het belang van het bestaan van jihadisten, fundamentalisten die tegen dit soort lui zullen optreden als ware ridders.
Ramadan een heiligetijd en volgens sommige berichten binnen de pro IS chatgroepen de perfecte tijd om een aanslag uit wraak voor de val van het kalifaat in Syrië en Irak te plegen  

Eigenlijk heeft die chatgroep dezelfde strekking als die van het kanaal dat zo nu en dan audio’s met Nederlandse titlels verspreide op zijn kanaal. En heel belangrijk om te realiseren de heerlijke maand van het heilige vasten is weer in aankomst dus als vroom jihadist die misschien wel zich ergens ophoud tussen regio  Delft en Zoetermeer  moet je daar je bezoekers wel aan herinneren.
       

Vrij nieuwe jihadachtige militie die zich Unit Rows 82 noemt, bedient zich van een Luxemburgs telefoonnummer om meer info te geven aan geïntresseerden

                                                          Een militie die ergens ter wereld vecht en zich Unit Rows 82 noemt kwam onlangs...